Dopalacze Wałcz

9 lipca, 2019 0 przez Doradca Personalny

Pojęcie dopalaczy jest obecnie używane przy problematyce tzw. nowych uzależnień. Autor pierwszego polskiego opracowania informującego o dopalaczach to pedagog – Jarosław Korczak. Według Niego stanowi toż każda substancja dostępna legalnie i często na rynku, niezawierająca substancji, które wstępują w skład środków wspomaganych w świetle prawa, której właściwości chemiczne idą na przygotowanie zmian/modyfikacji psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu”.

Dopalacze Węgorzyno

Stanowią obecne zatem substancje, które w duży, psychoaktywny sposób wpływają na mózg człowieka. Etymologia tego określenia może prezentować na kierunek jaki posiada wystąpić po jego zażyciu, chodzi tu o dopalenie biorcy np. wzmocnienie lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czyli środku.
W własnym prawie o dopalaczach, czy nowych substancjach psychoaktywnych można przeczytać w ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, która występuje, że dopalacz to, substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w wszystkim etapie fizycznym, o dziele na ośrodkowy układ nerwowy”.

Dopalacze Węgorzyno

Ustawa ta definiuje dopalacz podobnie jako materiał zastępczy,, produkt zawierający co kilka jedną nową substancję psychoaktywną czy nową substancję o odpowiednim leczeniu na ośrodkowy układ nerwowy, jaki zapewne żyć zastosowany zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej bądź w takich samych końcach jako materiał odurzający lub substancja psychotropowa, których przetwarzanie i wciąganie do obrotu nie jest charakteryzowane na zasadzie przepisów odrębnych

Dopalacze Węgorzyno

W skład dopalaczy wchodzi wiele substancji o dużym działaniu, ich klasyfikacji podjął się w naszej pozycji Mirosław Rewera, uważając na pięć środków będących grupy substancji o psychofizycznym oddziaływaniu na system człowieka. Uwzględniono w niej typ substancji wpadającej w jej skład, jej zastosowanie i cel działania. Mimo nieustannie poprawiającego się prawa, które decyduje substancje mianem dopalaczy i ciągłych zmian podejmujących się na liście substancji, które wstępują w jej skład lub są z niej leczone, klasyfikacja nadal jest aktualna.

Dopalacze Węgorzyno

Wyodrębniono:
* pobudzacze – substancje mające za zadanie pobudzić organizm do wzmożonego wysiłku, zmniejszając jednocześnie uczucie zmęczenia albo przyspieszyć działanie organizmu,
* psychodeliki – substancje, których zażycie bierze na planu modyfikacje stanu psychicznego, liczącą na zaburzeniu stanu świadomości, postrzegania, zmiany zachowania,
* środki popędowe – ich cesze są zwiększyć energie seksualną biorcy.
* sterydy – oddziaływująca na system człowieka substancja, która zawiera za zadanie modyfikacje budowy ciała,
*wzmacniacze – poprawiają możliwości psychofizyczne organizmu.

Dopalacze Węgorzyno

Zobacz również czat ze studentkami