Lombard Drawno

Lombard Drawno

13 lutego, 2019 0 przez Doradca Personalny

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w kształcie przekazywać środki pieniężne głowom w sprawie, jakie będą potrzebowały takowe środki otrzymać w zmian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Mieszkowice

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest instytucją poruszającą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Ciekawostką jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki a komu?

Pożyczkę w lombardzie może uzyskać każdy, nawet osoba, która nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, a nawet ma potrzebę komorniczą i słabą historię kredytową BIK. Pożyczka oferowana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (widać wówczas istnieć samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest dokumentem budującym się na przepisach wprowadzonych w Kodeksie cywilnym, określającym podpisywanie zgód na naturalnej zasadzie. Umowa ta istnieje cała do umów pożyczkowych z ostatnią jednak różnicą, że zwrot takiej pożyczki jest zabezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch części:

– pierwsza część zgody z lombardem zawiera warunki udzielanej pożyczki, kwotę wraz spośród jej oprocentowaniem oraz termin spłaty pożyczki,
– druga stronę lombardowej umowy określa sposób, w który dana pożyczka jest zabezpieczona (czy w tej dziedzinie obniża się opis „rzeczy ruchomej”, która stoi pod tam w lombardzie upoważniając tym samym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do ewentualnej sprzedaży problemu w sytuacji kiedy wierzytelność nie zostanie oddana we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W wypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w pierwszej kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić nowej stronie umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Ważną sprawą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając umowę z właścicielem lombardu, czeka na samego prawa do sprzedaży tej sytuacji.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w kształcie przekazywać środki pieniężne głowom w sprawie, jakie będą potrzebowały takowe środki otrzymać w zmian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Inną istotną sprawą jest zabezpieczenie kanału zbytu przedmiotów wynikających z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest złe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie przedmiotu w zmian za środki pieniężne).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej mają z propozycji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega więc na tym, że kobieta chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zmian za sprawę ruchomą, przenosi własność do ostatniej kwestii bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odejściu z normy a po zapłacie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Z dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w budowy kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za prac będące instytucjami pożyczkowymi. Stosuje się spośród obecnym konieczność prowadzenia kampanii w organizacji prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana firma powinna stanowić spółką akcyjną czy więcej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą odpowiedni kapitał zakładowy nie niższy niż 200 000 złotych.

Duże istnieje wówczas, iż umowa kupna/ sprzedaży z założeniem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej warunki jej nie dotyczą.

Jakie trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie regulują w określony i cały sposób wszystkich sprawie związanych z prowadzeniem lombardu. Przy wykonywaniu takiej firmy kieruje się jedynie ogólne przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, które odnoszą się z instytucjami pożyczkowymi. W ruchu spośród ostatnim, zakładając lombard nie ma potrzeby pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do pewnych rejestrów. Przydatne będzie wyłącznie zarejestrowanie działalności finansowej czyli jak daleko wspomniano założenie firmy z ograniczoną odpowiedzialnością/ akcyjnej, w sukcesie gdyby będą zawierane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy biznes wymaga dobrej lokalizacji, a w szczególności lombard. Warto pochylić się nad tą rzeczą i znacznie rozwiązań do sytuacje. Ciepłe i silne dzielnice nie będą tutaj dobrym wyborem, bardziej udane mogą ujawnić się dzielnice kumulujące duże grona ludzi korzystających niskie lub złe dochody. Wybór domu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca ma w tej ról wolną rękę. Należy mieć tylko o właściwym zabezpieczeniu miejsca prowadzenia działalności ze powodu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników dodatkowo nie potrzebujemy żadnych dodatkowych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana była gruntowną wiedzę związaną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem oraz miała smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność dbaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Inne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta rozszerza działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności gospodarczej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w terenie 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• prace powiązanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W relacje od klasycznej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji działamy w CEIDG (działalności finansowe oraz firmy cywilne) albo w KRS (tu kierujemy się w wypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych albo te komandytowych.