Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

2 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Gościno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą mieć problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je postawić, powinien pamiętać pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak wprowadzony w nim sens został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, to z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do dawania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z obecnym poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo zasada nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat zlokalizowano w pobliżu chodnika, na gruncie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie prac budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami swego planu zagospodarowania wielkiego i tekstów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawnej definicji paczkomatu. Wada jest dodatkowo przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny spełniać tego gatunku urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych toż nie są roboty budowlane. Nie obejmował więc celu uzyskania opinii o przyjęciu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obiegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I naprawdę sprawa doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w określonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która stała wykonana poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego te w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich danie oraz zbudowanie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami zabierał się już WSA w Stolicy. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, widać nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Chociaż nie znaczy to, że nowe sytuacje prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne pojęcia w droga na tyle ogólny i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć adekwatne zastosowanie do ostatnich przejawów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i wzrost cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć wszystkiego w jednym katalogu. – Za chwilę wykaże się, że posiadamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być wówczas wskazane przesłanki, na jakimkolwiek poziomie ogólności, jednak z pozostałej części na tyle jasne, by nie stanowiło wywiadów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na pozostawione do czasowego korzystania w momencie gorszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w obce miejsce albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w tej innej grupie. Też z pierwszej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, gdy mają funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania zezwolenia na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do postaci są wspólne z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie otacza je warunek uzyskania zezwolenia na budowę, i dobrze. Obiekty te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim dziale. Fakt, że zostały wykonane w przyszłym znaczeniu a tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na polskiej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których występuje przepis ze powodu na indywidualne gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też istotniejsze. Gdyby naprawdę nie było, zatem w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, które nie jest zakładane w określonym miejscu, lecz pisane w fabryce. Jest on przywożony na znaczenie jak gotowa funkcjonalna całość, która do czynienia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a od tamtych tego gatunku urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, toż silna by go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w określonym miejscu jak procesu budowlanego. Jeśli a ten wniosek nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny także inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do każdego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w określonym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Gościno

0 0 votes
Daj ocenę