Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

2 maja, 2020 0 przez Doradca Personalny

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać. Odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto będzie popularniejsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o pomocach finansowych, której znaczeniem jest ułatwienie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach finansowych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt zaistniał w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz także:

Co sprawić jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte stały w Parlamencie jednomyślnie, co oznacza o tym, że to przyczyna ponad podziałami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe regulacje zaczną działać w układzie 3 miesięcy po prac ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu
– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem wielkich problemów. W ekstremalnych przypadkach klienci zostawaliśmy w współczesny metoda pieniądze, bo nie było procesu zmuszającego słuchacza do zwrotu środków. Dzięki tej zmianie w większości przypadków otrzymamy je choćby w czasie paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W pracy pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego użytkownikowi (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach wykonywanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do tej pory, nie było zrozumiałej i jednolitej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkowniku, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie wyrażałeś swój bank czy WZROST o tym fakcie. Obecny będzie stanowił 3 dni na poinformowanie konsumenci o braku i konwencjach braku zwrotu środków w układzie 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie tworzony na określony rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w układzie 1 dnia roboczego będzie przyciągał je na konto klienta. Kiedy w transakcję zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układzie 30 dni, bank czy Krok będzie zobowiązany do dania płatnikowi danych klienci.

– Zapewni to pewne dochodzenie chcenia na ulicy sądowej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest wskazane – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy znaczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki powiązane z biegiem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do wykonania proponowanych zmian stanowiły problemy proponowane przez nabywców do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został pozwany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w planu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, jakie stanowiły przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub zaproszonych do wymianie w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki